Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi Ve Fuarı

Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi Ve Fuarı

Uluslararası katılımlı bu toplantıda, özel sektör yönetici kademesi, ilgili Bakanlıklar temsilcileri, Ar-Ge merkezleri yöneticileri, Teknopark yetkilileri ve özel ve vakıf üniversitelerindeki Kuluçka ve Girişimcilik Merkezleri yöneticileri biraraya gelerek, AR-GE ve inovasyon odaklı tartışmaları devlet politikaları, finansal olanaklar, hukuki yaptırımlar üzerinden tartışma ve paylaşma imkanı bulunmuştur.

Geleceğin üretim sistemleri ve Ar-Ge işbirlikleri, Geleceğin Ar-Ge temelli teknolojilerinde Biyoteknolojinin rolü ve işbirliği fırsatları, Geleceğin Ar-Ge temelli teknolojilerinde dijital teknolojilerin rolü ve işbirliği fırsatları, Geleceğin üretim sistemlerinde Araştırma altyapıları uzmanlarca ele alınan tematik panel başlıklarından bir kısmıdır.