Sosyal Girişimcilik Zirvesi ve Gönüllülük Zirvesi

Sosyal Girişimcilik Zirvesi ve Gönüllülük Zirvesi

Sosyal girişimcilik, faaliyet gösterilen alanda kalıcı değişim yaratma hedefiyle “kâr” ve “toplumsal fayda” terimlerini aynı potada eriterek uzun vadede sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Sosyal girişimciliği, sivil toplum kuruluşları, özel sektör veya kamu sektöründe oluşabilen yenilikçi toplumsal değer yaratma faaliyeti olarak tanımlamak da mümkündür.

“Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük Zirvesi” ile gönüllü olan ve/veya gönüllülükle henüz tanışmamış olan katılımcıların, sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramı ile tanışmaları, bu kavramlara hayatlarında yer vermeleri ve gönüllü ve sosyal girişimci bireyler olarak devam etmeleri amaçlanmaktadır. Zirvede katılımcılar sosyal girişimcilik ve gönüllülük üzerine konuşmacılarla buluşacak, deneyimli mentörler eşliğinde atölye çalışmaları yapacaklardır.