KOSGEB Hibe Desteği Hazırlık Eğitimi KOSGEB Hibe Desteği Hazırlık Eğitimi

KOSGEB Hibe Desteği Hazırlık Eğitimi KOSGEB Hibe Desteği Hazırlık Eğitimi

Bu eğitim girişimci adaylarımızın iş planı, bütçelendirme vb. konularda KOSGEB hibelerine başvurabilmeleri noktasında hakim olmaları gereken ana konuları içeren ve KOSGEB eğitim havuzundaki bir eğitmen ile 32 saatlik aşağıdaki programa göre gerçekleştirilmiştir.

Katılım çağrısı girişimci adaylarımızla sınırlı tutulmamış, tüm akademik ve idari personelin dikkatine sunulmuştur. Eğitim sonrası katılımcılar ile gerçekleştirilen memnuniyet anketinde memnuniyet oranı %98 olarak saptanmıştır.