9. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Platformu (Üsimp) Toplantısı

9. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Platformu (Üsimp) Toplantısı

ArtıArel Merkez Tanıtımı ve Yapay Sinir Ağları ile Beyin Haritalaması konulu teknolojik yazılım ürününün sunumu gerçekleştirilmiştir.

Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak AR-GE ve Yenilik Ekosisteminin tüm aktörlerini; özel sektör, yükseköğretim ve eğitim sistemi ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren ve 2007 yılında kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP),

  • Ülkemizde tüm kesimler arasında üniversite-sanayi işbirliği farkındalığını artırmak,
  • Üniversitelerimizde üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal katkıya dönüşebilmesinde önemli bir unsur olan “Üniversite-Sanayi işbirliği Arayüz Ofislerinin” kurulmasına, gelişmesine destek olmak,
  • Bölgesel ve ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak misyonu ile 2008 yılından bu yana Ulusal Kongreler düzenlemektedir.

Aynı zamanda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Dilek Göksel Duru, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi’ nde henüz bir senedir faaliyette olan ArtıArel’ in faaliyetlerinin ekosistemde tanıtılması ve yeni işbirlikleri sağlanmasının yanı sıra kendi araştırma konusu olan ileri teknoloji medikal görüntüleme ürünü SOFMAT: Difüzyon Tensör Görüntülemede Yapay Sinir Ağı Tabanlı Otomasyon teknolojisinin sunumunu da davetli olarak gerçekleştirmiştir.

Toplantı süresince yürütülen ikili görüşmelerle ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, OSTİM Medikal Kümelenme Müdürü Bora Yaşa ve Marmara Üniversitesi TTO birimi MiTTO ile işbirliği mutabakatına varılmıştır.