ArtıArel Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi, Ön Kuluçka ve Kuluçka programları kapsamında, girişimci adaylarımıza girişimci mentor desteği sağlamaktadır. Bu noktada gönüllü başvurular ile girişimci mentör havuzu oluşturulmaktadır. Mentor havuzumuza katılmak istemeniz durumunda, deneyim alanınız ve başvuru formunda bildireceğiniz detaylar doğrultusunda mentilerinize yol gösterebilmeniz için imkan yaratılarak, siz değerli mentorlarımız ile girişimci adaylarımız eşleştirilmektedir. Mentorlarımız, sektör ve/veya akademide profesyonel deneyime sahip kişilerden oluşmaktadır.

Mentor-menti ağımızda iki temel etki rolü gözetilmektedir:

Girişimci adaylarımız, mentorların öneri ve tavsiyelerini hayata geçirmek konusunda nihai karar verici olup, sonuçlarından tümüyle kendileri sorumludurlar.

Başvuru formunda Girişimcilik Mentorluk Başvurusu yaptığınızı belirtmenizi rica ederiz.

 

Mentor Başvuru Formu

 

Mentorluk Hizmetleri:

Merkezimize başvuran her girişimci adayına, ilk önce Merkez Müdürlüğünce birden fazla defa biraraya gelmek suretiyle iş fikirlerini, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, rekabet piyasası analizi, bütçelendirme açılarından tartışarak projelendirme imkanı tanınmaktadır. Bu detaylı süreç sonrasında Ön Kuluçka ve Kuluçka’ da yer alan girişimciler ihtiyaçları dahilinde randevulu olarak gönüllü mentorlarımız ile çalışabilmektedirler.

İkili temaslarımız sonucu ArtıArel Mentoru olarak gönüllü destek sağlayan mentorlarımız arasında sanayi projelerinde yer almış akademisyenler, sektörden uzmanlar (IT, bilişim, bilişim güvenlik, mühendislik, bankacılık gibi), start-up kurucu ve yöneticileri (biyoteknoloji, bilişim, yazılım, mühendislik, endüstri 4.0) ve finans danışmanları yer almaktadır.