KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı


Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı


Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

COSME- Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı


COSME ile karşılıklı tecrübe paylaşımının yapılması ve iyi örneklerin tüm AB’ye yaygınlaştırılması yoluyla girişimcilik eğitimi destekleyecektir. Bu çerçevede genç, kadın ve yaşlılara yönelik mentor hizmetleri oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra Genç Girişimciler için Erasmus Programı oluşturulmuş olup, genç girişimcilere deneyimli küçük işletmeleri 1-6 ay arasında ziyaret etme olanağı sunmaktadır. Genç girişimciler ev sahibi girişimcilerin deneyimlerinden faydalanmakta, ev sahibi deneyimli girişimciler ise, genç girişimcilerin farklı bakış açılarından yararlanmaktadır

Teknogirişim Sermayesi Desteği- Sanayi Bakanlığı


Teknogirişim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.