Tüm Haberler

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ VE AMERİKAN TÜRK CEMİYETİ “GELECEK VADEDEN TÜRKLER” ADLI BİR HİBE FONU OLUŞTURDU

Not:Kriter ve belirlenen bütçeye en çok uyan proje veya projeler ödüllendirilecektir. 
  1949 yılında New York’ta kurulu Amerikan Türk Cemiyeti (The American Turkish Society) ve 1951 yılında Ankara’da kurulu Türk Amerikan Derneği, ülkelerini A.B.D.’de fen, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik (STEAM) ve uluslararası ilişkiler alanlarında temsil etmek üzere davet almış başarılı Türk öğrencilerine karşılıksız hibe fonu vermek üzere hazırlıklarını tamamladı. Bu alanlarda çalışan ve A.B.D.’den herhangi bir eğitim veya sivil toplum kuruluşundan ülkesini temsil etmek üzere davet almış, lise, üniversite, yüksek lisans veya doktora öğrencileri bu fondan faydalanabilirler. Form ve belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.