Tüm Haberler

HRANT DINK VAKFI SİVİL TOPLUMU GÜÇLENDİRME HİBE PROGRAMI 2019-2021 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Son başvuru tarihi: 12 Temmuz 2019 
Sonuçların açıklanması: 7 Ekim 2019 
  Hrant Dink Vakfı, bu hibe programı ile Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, karşılıklı anlayış, diyalog ve güven inşası yoluyla farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek sağlıyor. 
  Türkiye’de faaliyet gösteren dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatifler ve üniversiteler hibeye başvurabilecek. Hibe başvurularının alt sınırı 40.000 Euro, üst sınırı ise 120.000 Euro’dur. 
Hibeye hak kazanan kurumların projeleri Kasım veya Aralık 2019’da başlamalıdır, projelerin süresi en az 12 en fazla 18 ay olmalıdır.