Tüm Haberler

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLAN EDİLDİ

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2019 Saat: 23:59 
Programın Adı: 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı
Program Referans No: TR22/19/FDP
  Programın Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.
  Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçilik alanında Bölgede potansiyel teşkil eden yüksek katma değerli yatırımları ya da mevcut yatırımların verimliliğini artırmaya yönelik yatırım fikirleri
Öncelik 2: Alternatif turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla altyapının güçlendirilmesi ya da yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik yatırım fikirleri
Öncelik 3: Bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, kamu – üniversite – sanayi işbirliği içeren yatırım fikirleri
Programın Toplam Bütçesi: 1.000.000 TL
Proje Başına Destek Tutarları ve Destek Oranları:
Azami Tutar: 100.000 TL
Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Destek Oranı: %90
Asgari Destek Oranı: %50
Proje Süresi: Azami 12 Ay
Kimler Başvurabilir:
Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü vb.) Mahalli İdareler (Belediyeler, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, orsalar, Birlikler vb.) Üniversiteler
Kooperatif – Birlikler
Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri