Tüm Haberler

Arel POTKAM’dan 8 Patent Geliyor!

   Üniversitemiz, ArelTTO iştirakinde Fikri ve Sınai Mülki Hakların(FSMH) korunmasını sağlamak için tüm bölüm ve birimlerimizin proje fikirlerinin hayata geçmesine destek olmaktadır. 
   Kuantum Patent işbirliği ile 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Arel Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi(ArelPOTKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN ‘in 8 proje fikrinin patent ön başvurusu yapılması için gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.